Πολιτική Cookies

 

Ι. Αντικείμενο της παρούσης  Πολιτικής 

 

 Η ανώνυμη εταιρεία υπό  την επωνυμία ««ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και  τον διακριτικό τίτλο «ROCOCO-STATUS QUO», που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής  (οδός  Παραδεισίων  αρ. 23) , με  ΑΦΜ. 094359842, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφ’εξής η «Εταιρεία», ) εγγυάται τον σεβασμό της ιδιωτικότητος και ,εν γένει ,  του ιδιωτικού απορρήτου σας κατά την περιήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο [www.rococo.gr] (εφ’εξής «Ιστότοπος» ή «Ιστοσελίδα»).

 Η  Πολιτική παρέχει πληροφορίες για τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω αυτών , καθώς και  τον τρόπο χρήσεώς τους  εκ μέρους της   Εταιρείας μας ,  όταν επισκέπτεσθε τον ως άνω Ιστότοπό μας.

 

ΙΙ. Τι είναι τα cookies

 

 Πρόκειται για  μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή την κινητή τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop κλπ).

 Χάριν στα cookies («ιχνηλάτες»), η ιστοσελίδα απομνημονεύει ορισμένες ενέργειές σας κατά την πλοήγηση.

 Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοηγήσεως, τους λεγομένους «φυλλομετρητές» browsers»), όπως Google, Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Brave κ.ά. 

 Όμως, εφ΄όσον επιθυμείτε,  μπορείτε  να τα απενεργοποιήσετε, ώστε να μη γίνονται αποδεκτά ή ακόμη και να  τα διαγράψετε .

 

ΙΙΙ. Λειτουργίες των cookies

 

 Αναλόγως του είδους  τους, τα cookies επιτελούν λειτουργίες μετρήσεως της επισκεψιμότητος της ιστοσελίδος, καταγραφής αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προελεύσεως, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (λ.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης κ.λπ.), λέξεων- κλειδιών   που χρησιμοποιήσατε, προσπαθειών  εισόδου κ.ά.

 Τα cookies είναι δυνατόν να περιέχουν προσωπικά δεδομένα  ή όχι.

 Ορισμένα εξ αυτών  είναι τεχνικώς απαραίτητα, ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

 

 

ΙV. Είδη cookies

 

Υφίστανται διάφορα είδη cookies:  λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.λπ. 

Επίσης:

α) τα αποκαλούμενα  «cookies προβαλλομένου ιστοτόπου» , είναι εκείνα που  εγκαθίστανται από τον ιστότοπο/ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε και είναι αναγνώσιμα μόνον από αυτόν και

β) εφ’όσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, συνήθως  εγκαθίστανται στην συσκευή σας και δικά τους cookies, αποκαλούμενα  «cookies τρίτων μερών» (ενδεικτικά των Google Analytics, Facebook κ.ά.). 

 

 Όσα cookies  αποθηκεύονται   στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτομάτως  μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιηγήσεώς  σας, καλούνται «μόνιμα».

 

Αντιθέτως, “cookies συνεδρίας”ή “περιόδου λειτουργίας”, θεωρούνται  όσα διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιηγήσεώς σας.

 

 Κάθε φορά που επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μας,  σας ζητείται να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies που εμείς  χρησιμοποιούμε.

Αν επιλέξετε συνειδητά την αποδοχή, ο Ιστότοπός μας θα απομνημονεύσει  στοιχεία και  προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κλπ) για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται , πλέον,  εισαγωγή των συγκεκριμένων  στοιχείων  εκ νέου,  όταν περιηγείσθε στην Ιστοσελίδα μας κατά την διάρκεια της ιδίας επισκέψεως/συνεδρίας.

 

V. Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies

 

Η εγκατάσταση και χρήση cookies διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 Ν.3471/2006, που ενσωμάτωσε στο εθνικό μας δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ (ePrivacy Directive).

Πλην των τεχνικώς  αναγκαίων λειτουργικών cookies, κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει τις λοιπές  κατηγορίες αυτών.

Τούτο είναι, όμως, δυνατόν  μόνον εάν εσείς ,ως χρήστης, παρέχετε ,με θετική σας ενέργεια (opt-in) , την  ρητή συγκατάθεσή σας , κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και σύμφωνα με τις Οδηγίες της εποπτικής αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ΑΠΔΠΧ), μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, την χρησιμότητα, τις συνέπειες τυχόν αρνήσεως,  τον σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και ,τυχόν, αποδέκτες των δεδομένων που συλλέγονται.

 Η εν λόγω συγκατάθεση είναι δυνατόν  να δίδεται μέσω καταλλήλων ρυθμίσεων στον φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής.

Προς  τον  σκοπό αυτόν, σας παρέχουμε την κατωτέρω αναλυτική ενημέρωση , σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα cookies στον Ιστότοπό μας.

 

VI. Cookies που χρησιμοποιούμε

 

Κατόπιν αποδοχής σας, χρησιμοποιούμε τα εξής cookies βασικών λειτουργιών (δείτε  και τον σχετικώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  επεξηγηματικό πίνακα):

 

1.     Επιλογής γλώσσας

2.     Διατηρήσεως των επιλεγμένων  προϊόντων στο καλάθι αγορών/παραγγελιών

3.     Νομικής Συμμόρφωσης

 

VII. Τρίτοι πάροχοι

 

 Η ιστοσελίδα προβάλλει, επίσης,  περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, όπως Google Analytics, Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn. Για την προβολή του περιεχομένου τρίτων μερών, πρέπει προηγουμένως  να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί τρίτοι πάροχοι.

 Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η Πολιτική τρίτων μερών για την συλλογή cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας.  Βεβαίως, εάν  δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται cookies τρίτων στην συσκευή σας.

 Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε κοινωνικά μέσα ενημέρωσης  με σκοπό  να παρουσιάσουμε το έργο και τις υπηρεσίες της Εταιρείας ,μέσω ευρέως χρησιμοποιουμένων και συγχρόνων σχετικών  διαύλων. Η χρήση των κοινωνικών μέσων εκ μέρους της Εταιρείας επισημαίνεται ειδικά στον Ιστότοπό μας , με τα αντίστοιχα εικονίδια (plugins).

 Η Εταιρεία παροτρύνει θερμά τους χρήστες να συμβουλεύονται  την αντίστοιχη Πολιτική κάθε τρίτου φορέα (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών αναζήτησης (“search engines”), εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (“social media” ,όπως Facebook, Linkedin, Twitter κ.λπ.) ώστε να ενημερώνονται  για τις πρακτικές που ακολουθούνται, με σκοπό την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

 Τέλος, η Ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να περιέχει προβολή υλικού με διαφημιστικό/ενημερωτικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

 Η Εταιρεία δεν  φέρει καμμία  ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη, καθώς και κάθε τρίτου, για οποιανδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής  Ενώσεως, σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων.

 Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του ενημερωτικού υλικού που προβάλλεται στην εν λόγω Ιστοσελίδα και ,ως εκ τούτου, δε είναι δυνατόν  να της καταλογισθεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη.    Η εν λόγω ευθύνη  βαρύνει εξ ολοκλήρου τους διαφημιζομένους, χορηγούς ή/ και δημιουργούς του εκάστοτε προβαλλομένου διαφημιστικού υλικού.

 

VIII. Λήψη συγκαταθέσεως επισκέπτη/χρήστη

 

Ο Ιστότοπος της Εταιρείας, εκτός των τεχνικώς απαραιτήτων cookies,  για τα οποία δεν απαιτείται η προηγουμένη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιεί και Cookies Προτιμήσεων, Στατιστικών και Διαφημίσεων, πλήν όμως  μόνο κατόπιν προηγουμένης συγκαταθέσεώς σας. Ωστόσο, δεν αποτελεί προϋπόθεση εισόδου και διάδρασης με τον Ιστότοπό μας η υποχρεωτική αποδοχή των cookies αυτών. Μπορείτε ,κατά περίπτωση, να πλοηγηθείτε ελεύθερα, ελέγχοντας και αποδεχόμενοι ή όχι, εν όλω ή εν μέρει, τα χρησιμοποιούμενα cookies, είτε δικά μας - είτε τρίτων παρόχων, η πολιτική χρήσης των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς (τρίτους παρόχους), χωρίς δική μας ανάμιξη και νομική ευθύνη.

 

IX. Έλεγχος και διαγραφή cookies

 

 Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανά πάσα στιγμή ,ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

 Στον  ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Πίνακα Ελέγχου Cookies, παρέχεται εύκολη πρόσβαση στο κουμπί αποδοχής κάθε cookie, με αναλυτικές πληροφορίες γι’ αυτό, καθώς επίσης και σύνδεσμος , που οδηγεί στην παρούσα Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδος, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να αναζητήσει  τις αναγκαίες πληροφορίες , οι οποίες   θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για την χορήγηση ή μη συγκαταθέσεως  στην αποδοχή εγκαταστάσεως των εκάστοτε χρησιμοποιουμένων cookies.

 Η απενεργοποίηση των cookies και λοιπών ιχνηλατών είναι εφικτή  εξ ίσου  εύκολα με την αποδοχή τους,  ανά πάσα στιγμή.

 Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσοτέρους φυλλομετρητές (browsers)  κατά τρόπον ώστε   να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.  Ωστόσο, στην περίπτωση αυτήν, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς , με δικές σας ενέργειες,   ορισμένες προτιμήσεις,  κάθε φορά που επισκέπτεσθε έναν ιστότοπο.  Περαιτέρω,  ενδέχεται να μην λειτουργούν ορισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες (λ.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου κ.λπ.).

 

Έχετε την δυνατότητα να αντλήσετε  περισσότερες πληροφορίες, ως προς  το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας τους  κατωτέρω  συνδέσμους:

 

Α.Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς ως προς  την εν γένει λειτουργία και διαχείριση των cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

 

http://www.allaboutcookies.org.

Β. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies κατά τρόπο συγκεντρωτικό, ανά πάροχο, μέσω των κατωτέρω διαδικτυακών τόπων:

http://www.networkadvertising.org και

http://www.youronlincechoices.com/gr/your-choices (κατόπιν επιλογής της χώρας σας από την αρχική σελίδα του ιστοτόπου).

 

X. Cookies και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση των cookies  και τα  συναφή δικαιώματά σας, παρακαλούμε να αναγνώσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρος της Εταιρείας μας.

 

ΧΙ. Επικαιροποιήσεις

 

Η Εταιρεία μας  τροποποιεί και αναθεωρεί , όποτε  απαιτείται, την παρούσα Πολιτική Cookies, ώστε να προσαρμόζεται  διαρκώς  με τις εκάστοτε οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και τις τυχόν νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

 Ως εκ τούτου, οι επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσης Πολιτικής Cookies θα αναρτώνται στον  ιστότοπο της Εταιρείας μας , με ένδειξη πάντα  της σχετικής  ημερομηνίας τους , με σκοπό  να καθίσταται σαφής  κάθε σχετική  μεταβολή  και να είναι διακριτή, με απόλυτη  ευχέρεια,  η   τελευταία χρονικώς  και  εκάστοτε ισχύουσα έκδοση αυτών.

 

Αθήνα, 13/10/2023

  • Εγγραφή

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Ήδη έχετε λογαριασμό;
Συνδεθείτε ή επαναφέρετε τον κωδικό σας